Informacja handlowa, jak wskazuje nazwa musi mieć związek z handlem, z promowaniem produktów lub usług. Według dyrektywy unijnej o handlu elektronicznym nie wszystkie informacje dostarczane potencjalnemu klientowi mogą być uznane za informacje handlowe. Autorzy dyrektywy wykluczają z pojęcia informacji handlowej następujące wiadomości przesyłane drogą elektroniczną lub tradycyjną: informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności oferenta, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej oraz informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku nadawcy prowadzącego działalność gospodarczą, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych. Mówiąc po ludzku- informacją handlową nie jest nazwa domeny, czy adres e-mail nadawcy. Informacją handlową nie są opracowane przez niezależnych ekspertów informacje o produkcie, czy firmie. Warunkiem informacji handlowej jest podanie ceny produktów lub usług, bowiem jest to wstęp do zawarcia stosunków handlowych. Klient musi wiedzieć ile kosztuje przedmiot lub usługa, z której zamierza skorzystać i wtedy zdecydować, czy nawiąże relacje handlowe z nadawcą. Najważniejsza jest jawność wszystkich informacji i przedstawienie jej odbiorcy w sposób jasny i niebudzący wątpliwości co to jednoznaczności przekazu. O karach za nieuczciwe praktyki względem konsumenta decydują państwa członkowskie w swoim prawodawstwie. Prawo unijne zwiera jedynie minimalne wymogi w dziedzinie ochrony klienta.

www.neo-plus.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here