Czy muszą być świadkowie na ślubie cywilnym?

Ślub cywilny to jedna z opcji zawarcia małżeństwa, która nie wymaga udziału duchownego. W Polsce, aby zawrzeć małżeństwo cywilne, konieczne jest spełnienie pewnych formalności. Jednym z pytanych często pytań jest, czy muszą być świadkowie na ślubie cywilnym? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Co to jest ślub cywilny?

Ślub cywilny, znany również jako ceremonia ślubna urzędowa, to forma zawarcia małżeństwa, która odbywa się przed urzędnikiem stanu cywilnego. W przeciwieństwie do ślubu kościelnego, nie wymaga obecności duchownego ani odprawienia ceremonii religijnej. Ślub cywilny jest uznawany za prawnie wiążący akt zawarcia małżeństwa.

Formalności związane ze ślubem cywilnym

Aby zawrzeć małżeństwo cywilne, konieczne jest spełnienie pewnych formalności. Przede wszystkim, przyszli małżonkowie muszą złożyć w urzędzie stanu cywilnego odpowiednie dokumenty, takie jak dowody osobiste, zaświadczenia o stanie cywilnym, a także oświadczenia o zamieszkaniu. Następnie, para musi wybrać termin i miejsce ceremonii ślubnej.

W dniu ślubu cywilnego, para małżeńska oraz świadkowie muszą stawić się przed urzędnikiem stanu cywilnego. Urzędnik przeprowadza ceremonię ślubną, podczas której przyszli małżonkowie składają sobie przysięgę małżeńską. Po zakończeniu ceremonii, urzędnik sporządza akt małżeństwa, który jest podpisany przez małżonków, świadków oraz samego urzędnika.

Czy muszą być świadkowie na ślubie cywilnym?

W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, ślub cywilny musi być zawarty w obecności dwóch świadków. Świadkowie pełnią ważną rolę podczas ceremonii ślubnej, ponieważ swoją obecnością potwierdzają, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem. Ich podpisy na akcie małżeństwa są również niezbędne do jego ważności.

Wybór świadków na ślub cywilny jest zazwyczaj decyzją pary małżeńskiej. Mogą to być bliscy przyjaciele, członkowie rodziny lub osoby, które mają szczególne znaczenie dla przyszłych małżonków. Ważne jest, aby świadkowie byli pełnoletni i posiadali ważny dowód osobisty.

Podsumowanie

Wniosek jest jasny – świadkowie są niezbędnym elementem ślubu cywilnego w Polsce. Ich obecność i podpisy na akcie małżeństwa potwierdzają legalność zawarcia małżeństwa. Wybór świadków jest decyzją pary małżeńskiej i zazwyczaj są to bliscy przyjaciele lub członkowie rodziny. Ślub cywilny jest popularną opcją dla tych, którzy nie pragną zawierać małżeństwa w obrządku religijnym, a formalności związane z tym rodzajem ślubu są dobrze uregulowane przez prawo.

Tak, świadkowie są wymagani na ślubie cywilnym.

Link do strony: https://www.kochamyzulawy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here