Czym różnią się fuzje od przejęć firm?

Połączenia firm związane z zakupieniem akcji mogą przyjąć różne formy. Są to przede wszystkim fuzje i przejęcia firm. Czym się charakteryzują? Jakie różnice pomiędzy nimi możemy zaobserwować?

Przejęcie

Przejęcia firm to transakcje, w których kontrolę nad jednym przedsiębiorstwem przejmuje drugie. Dzieje się to na zasadzie przeniesienia akcji grupy inwestorów w ręce innej, często bogatszej grupy. Działanie to następuje poprzez zakup majątku firmy, jej udziałów, uzyskanie pełnomocnictwa lub po prostu poprzez wspólną umowę pomiędzy podmiotami.

Ważnym aspektem jest fakt, że firma ulegająca przejęciu zachowuje swoją osobowość prawną. Nadal jest osobnym podmiotem, jednak zarządzanym przez kogoś innego. Dochodzi w nim do wielu zmian, jednak nie znika bez śladu na mapie przedsiębiorstw.

Fuzja

W najprostszych słowach – fuzja pomiędzy wieloma firmami to połączenie jej w jedno. Nowopowstały twór staje się wtedy jednym podmiotem gospodarczym. Oznacza to, że wszystkie przedsiębiorstwa, z których powstało nowe, przestają formalnie istnieć. Zaczynają tworzyć nową działalność (a raczej kontynuować poprzednią, tylko „pod nowym szyldem”), do której każde z nich wnosi swój majątek.

Fuzje dotyczą najczęściej połączenia, w wyniku których następuje współpraca pomiędzy potencjalnymi dostawcami, producentami, klientami i konkurentami. Łącząc swoje umiejętności i zasoby wspólnie koncentrują się na swoim rozwoju na danym rynku. Uzyskują wtedy korzyści, np. w postaci tańszego wydobycia surowców niezbędnych do produkcji.

Podobieństwa i różnice

Różnice są widoczne na pierwszy rzut oka: przy przejęciach firm każda z nich zachowuje swoją osobowość prawną, jednak firma kupująca przejmuje władzę nad zakupioną. W fuzjach wszyscy „grają do jednej bramki”. Współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, tworząc jedno, nowe przedsiębiorstwo.

Co natomiast z podobieństwami? Są one widoczne jeśli chodzi o tak zwane rodzaje tych działań. Przejęcia firm i fuzje dzielą się na cztery typy. Pierwszy, zwany horyzontalnym, dotyczący połączenia (lub nabycia) przedsiębiorstw oferujących ten sam produkt lub usługę. Drugi, czyli wertykalny, odnoszący się do rozszerzenia działalności o tworzenie kolejnych etapów powstawania produktu. Trzeci, koncentryczny, gdzie nabywamy lub łączymy dwa podmioty działające na tych samych segmentach rynku i posiadające tę samą technologię. I ostatni, czyli konglomeratowy, dotyczący połączenia firm zajmujących się różnymi branżami, produktami, rynkami i technologiami.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here