Wbrew pozorom podanie ogólnej definicji obejmującej finanse jako całość nie jest proste. Finanse są to zarówno zasoby pieniężne jak i wszystkie procesy gotówkowe i bezgotówkowe realizowane za pomocą pieniądza. Zatem biorąc to wszystko pod uwagę najprostsza definicja finansów jest to definicja mówiąca, że finanse to nauka o gromadzeniu i rozdysponowaniu środków, a także konsekwencje jakie wynikają z tego gromadzenia i rozdysponowania. Przechodząc do funkcji finansów publicznych to na wstępie warto powiedzieć, że wyróżniamy cztery funkcje: funkcja alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna oraz funkcja kontrolna.
a) Funkcja alokacyjna
Jest to rozmieszczenie dóbr zgodnie z potrzebami różnych podmiotów. Czyli w sferze prywatnej jest to głównie mechanizm kupna – sprzedaży ( tak zwany mechanizm rynkowy ). Natomiast w sferze publicznej dobra są alokowane z wykorzystaniem mechanizmu administracyjnego.
b) Funkcja redystrybucyjna
Drugą funkcją jest funkcja redystrybucyjna. Funkcja ta jest związana z alokacją dóbr publicznych z których obywatele korzystają nieodpłatnie.
c) Funkcja stabilizacyjna
Najprościej mówiąc jest to stabilizowanie gospodarki, wzrostu gospodarczego poprzez wykorzystanie przez władze publiczne instrumentów polityki fiskalnej i monetarnej.
d) Funkcja kontrolna
Ostatnią funkcją finansów publicznych jest funkcja kontrolna. Polega ona na kontrolowaniu finansów poprzez ich monitorowanie oraz kontrole gospodarcze. Procesy gospodarcze muszą znaleźć odzwierciedlenie w przepływach finansowych wówczas wiadomo, że finanse zostały wykorzystane zgodnie z prawem.

http://elsinterakcja.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here