formalności związane z narodzinami dziecka

Zawsze, jeśli na świecie pojawi długo wyczekiwana pociecha, to świat młodych rodziców całkowicie się zmienia, przede wszystkim, dziecko staje się najistotniejsze oraz składa się je na pierwszym miejscu. Zawsze wówczas odmiennie rodzice zachowują się całkiem odmiennie, zmienia się przecież całe życie, plan dnia jest odmienny, wszystko jest podporządkowane maluszkowi, wszystkie plany dostosowuje się do pór karmienia, przewijania, pielęgnacji, lub również usypiania noworodka. Nie można jednak zapominać o tym, iż konieczne jest załatwienie paru formalności, również wizyta w urzędzie, jest po prostu nieunikniona.

Akt urodzenia i PESEL

Po akt urodzenia dla dziecka należy zgłosić się w ciągu 10 dni po narodzeniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka czy w miejscu zameldowania rodziców. Akt urodzenia znajduje się w urzędzie miasta od ręki po okazaniu dowodu osobistego rodzica. Gdy jest toż inny urząd stanu cywilnego niż tenże, w jakim jest akt małżeństwa, należy zabrać ze sobą również odpis skrócony aktu ślubu. Matka po rozwodzie winna zabrać ze sobą akt ślubu z adnotacją o rozwodzie. Kobieta niezamężna winna mieć ze sobą oprócz dowodu swój akt urodzenia, gdy jej narodziny były pisane w innym urzędzie. Odpis skrócony aktu urodzenia to kwota w wysokości 22 zł, a odpis całkowity – 33 zł. Zgłoszenie narodzin dziecka zostało już przesłane do urzędu stanu cywilnego przez szpital, w jakim odbył się poród. Zazwyczaj rodzice są w szpitalu pytani o dane niezbędne do zarejestrowania narodzin dziecka. Akt urodzenia zostanie opublikowany w urzędzie miasta odpowiadającym narodzeniu dziecka. Odpis aktu urodzenia może być wydany przez urząd osobom blisko spokrewnionym, czyli rodzicom, dziadkom, rodzeństwu. Dziecko wraz z aktem urodzenia otrzymuje meldunek oraz jest toż zwykle miejsce zameldowania mamy czy miejsce faktycznego przebywania dziecka, gdy jest z innym rodzicem. Datą zameldowania jest data wydania aktu urodzenia. Tyle z tytułu tego rodzaju formalności po urodzeniu dziecka.

jakie formalności będą konieczne po urodzeniu dziecka

Becikowe i ubezpieczenie dziecka

Z tytułu urodzenia dziecka wszystkim młodym rodzicom w Polsce przyznawana jest jedna zapomoga – becikowe. Oprócz tego, gdy rodzice zarabiają poniżej 508 zł na osobę w rodzinie, potrafią się ubiegać o tak zwany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Jeszcze kolejną dodatkową formą wsparcia rodziców jest becikowe samorządowe, przyznawane przez pewne gminy. By otrzymać zwykłe becikowe, należy złożyć wniosek o becikowe do urzędu gminy tam, gdzie zameldowane jest pewne z rodziców. Niezbędny będzie te dowód osobisty oraz oświadczenie drugiego małżonka, iż nie pobrał on już becikowego za dziecko. Czasem należy również podać numer PESEL dziecka. Istotne jest żeby zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Należy dobrać, w którym zakładzie pracy (ojca czy mamy) dziecko będzie ubezpieczone. Zgłoszenie do ubezpieczenia można zrobić wyłącznie w pewnym miejscu! Także fakt narodzin dziecka należy zgłosić w obydwu zakładach pracy w zakresie kadr, dostarczając dane dziecka (imię, nazwisko, adres zameldowania i nr PESEL).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here