Rozwijające się gospodarki stają przeważnie przed podobnymi dylematami – w jakich proporcjach finansować odpowiedni rozwój infrastrukturalny państwa, a jak mocno finansować działania w innowacyjność i konkurencyjność. Na pierwszych etapach budowania silnej gospodarki najważniejsze jest zmniejszenie swoich infrastrukturalnych zaległości względem najbliższego geopolitycznego otoczenia. Aby biznes i międzynarodowy kapitał chciał się osiedlać w danym regionie, musi posiadać minimum infrastruktury – a więc zarówno autostrady, dworce jak i lotniska. Bez takiego zaplecza trudno o funkcjonowanie i pozyskiwanie odpowiednich elementów napędowych do dalszego gospodarczego wzrostu, dlatego tak ważne stało się w ostatnich latach odpowiednie pozyskiwanie i wydatkowanie środków unijnych właśnie na takie cele. Dopiero po zrealizowaniu najbardziej podstawowych inwestycji budowlanych możliwe staje się przejście na wyższy poziom organizacji gospodarczej, zakładający większe wydatki na unowocześnienie i podniesienie konkurencyjności we własnych przedsiębiorstwach.

http://www.arsmateria.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here