fotowoltaika. Dofinansowanie

Program Mój Prąd na lata 2021-2023 ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski i jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, które chcą założyć nową instalację o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. W ramach programu każda taka osoba może złożyć wniosek o zwrot części kosztów instalacji. Dzięki temu fotowoltaika ma być bardziej dostępna – dofinansowanie jest co prawda mniejsze niż w latach poprzednich, ale wciąż atrakcyjne.

Maksymalna kwota dopłaty

O ile w latach poprzednich w ramach rządowego programu Mój Prąd można było otrzymać dofinansowanie pięćdziesięciu procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż pięć tysięcy złotych, o tyle obecnie jest to kwota znacząco niższa. Od tego roku dofinansowanie na fotowoltaikę do wciąż do pięćdziesięciu procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż trzy tysiące złotych. Co warte podkreślenia, dofinansowanie odnosi się jedynie do zupełnie nowych instalacji, w związku z czym nie może być udzielone na rozbudowę mocy już istniejących instalacji. Choć maksymalna kwota dofinansowania jest mniejsza niż wcześniej, to mimo wszystko wciąż jest atrakcyjna i z programu może korzystać każda osoba fizyczna, którą interesuje fotowoltaika. Dofinansowanie nie jest oczywiście jedyną formą finansowego wsparcia, na jakie może liczyć osoba decydująca się na tego typu inwestycję.

Zwrot podatku

Poza kwestią rządowej dopłaty do fotowoltaiki – do nowej instalacji o mocy nie mniejszej niż 2 kW i nie większej niż 10 kW, osoba fizyczna decydująca się na tego typu inwestycję może skorzystać również z ulgi podatkowej, co dodatkowo obniży koszty. Maksymalna wartość ulgi termomodernizacyjnej przysługującej podatnikowi to 53 tysiące złotych – w przypadku wspólnie rozliczającego się małżeństwa zwiększa się dwukrotnie. Ulga odliczana jest od dochodu i jeśli nie jesteśmy w stanie wykorzystać jej w ciągu jednego roku podatkowego, możemy rozliczać ją przez kolejnych sześć lat. Kwalifikowane koszty związane z termomodernizacją to m.in. wymiana źródła ciepła na ekologiczne, ocieplenie budynku, wymiana okien czy właśnie fotowoltaika. Dofinansowanie z programu Mój Prąd nie jest zatem jedynym sposobem na obniżenie kosztu takiej inwestycji.

Nowe wnioski na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla osób fizycznych można już składać od 1 lipca 2021 roku. Warto się spieszyć, bo kwota przewidziana na ten cel jest ograniczona. Oczywiście niezależnie od rządowej dopłaty koszty poniesione w związku z inwestycją w fotowoltaikę można odliczyć również od podatku. Ulga termomodernizacyjna to atrakcyjna opcja, dzięki której można otrzymać zwrot podatku.

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here