Umowa najmu lokalu została uregulowana w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Umowa ta jest jedną z najpopularniejszych umów. Osoba wynajmująca rzecz zobowiazuje sie w tej umowie do oddania najemcy danej rzeczy do używania jej przez określony lub nieokreślony czas. Najemca zobowiązuje się w umowie do płacenia wynajmującemu czynsz. Podmioty, które zdecydują się na wynajem muszą przed uzyskaniem dochodu z wynajmu, wybrać metodę opodatkowania, ponieważ wpływa ona na wartość uzyskanego dochodu. Dokonanie błędnego rozliczenia może spowodować konsekwencje, które spowodują duże dolegliwośći finansowe na wynajmującego. Sprawa najmu nie jest również prosta przez obowiązujące przepisy ustaw podatkowych. Jeżeli umowa najmu nie bierze pod uwagę przeniesienia własności po zakończeniu umowy, to przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa VAT) potraktują taką czynność jako świadczenie usługi. Najem stanowi więc działalność gospodarczą. Skutkiem wynajmującego może być: pomniejszanie uzyskanego obrotu w deklaracji VAT lub też zarejestrowanie się jako podatnik VAT czynny oraz wykazywanie należnego podatku. To czy faktycznie tak się stanie zależy o tego czy wynajmujący prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a także od tego na jaki cel jest wynajmowana nieruchomość oraz jakie są obroty z wynajmu przeznaczonego na cele inne niż mieszakniowe.

http://www.ladnie-mieszkaj.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here