Obsługa prawna dla prowadzących działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z różnymi problemami natury prawnej. Duże firmy czy korporacje stać na dział prawny, w którym zatrudniają na etacie prawników. Mniejsze firmy, które nie mogą pozwolić sobie na utrzymywanie działu prawnego, korzystają z obsługi prawnej kancelarii zewnętrznych.

Na czym polega obsługa prawna?

Obsługa prawna firm może polegać na doradztwie prawnym, na reprezentowaniu firm we wszystkich procesach sądowych i postępowaniach sądowych przed niezależnymi i niezawisłymi organami sądowymi a także w postępowaniach pozasądowych. W zakres obsługi prawnej firm może wchodzić również redagowanie projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych. Mogą być także świadczone usługi powiernictwa i sądownictwa polubownego. Obsługa prawna firm jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Zgodnie z zawartą umową może zapewniać możliwość natychmiastowej konsultacji w nagłych sytuacjach. Kancelarie mogą zapewniać pomoc prawną nie tylko firmie, ale również obsługę prawną pracowników. Kancelarie, które zajmują się obsługą prawną firm, specjalizują się w obsłudze kompleksowej, z różnych branż, dzięki zatrudnieniu u siebie wielu doświadczonych adwokatów i radców prawnych.

Gdzie jest świadczona obsługa prawna firm

Prawnicy są bardzo elastyczni i dostosowują się do potrzeb i oczekiwań swoich klientów i dlatego usługi doradztwa prawnego mogą być świadczone zarówno w siedzibie klienta, w siedzibie kancelarii prawnej, ale także możliwe jest doradztwo przez internet, na przykład z wykorzystaniem komunikatora Skype, za pomocą poczty mailowej lub przez telefon.

Jakie obowiązują ceny za obsługę prawną?

Ceny za obsługę prawną są bardzo różne, w zależności z czego i jak często korzysta się. Dla stałych klientów możliwe są różne bonifikaty. Część kancelarii stosuje system rozliczeń godzinowych- wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości przepracowanych dla klienta godzin, inne stosują stawki ryczałtowe, czyli wynagrodzenie określa stałą stawkę miesięczną. W skład wynagrodzenia kancelarii prawnej może także wchodzić, tzw. premia za sukces, przy pozytywnym wyniku jakiejś sprawy. Niektóre kancelarie oferują swoim klientom cennik za świadczone usługi w formie pakietów usług prawnych, na przykład za zakładanie i rejestrację spółek, za udział w różnych spotkaniach biznesowych, za sporządzanie pism urzędowych i pism procesowych czy za tworzenie regulaminów pracy.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here