Wielu z nas zadaje sobie pytanie w jaki sposób oszczędzać na przyszłą emeryturę. Ciągłe problemy z jakimi boryka się ZUS oraz niekorzystne dla przyszłych emerytów zmiany w OFE powodują, iż coraz częściej zastanawiamy się nad alternatywą. Jedną z możliwości jest oszczędzanie w IKE lub IKZE.
IKE to indywidualne konto emerytalne na które wszyscy pracujący, nawet osoby między 16 a 18 rokiem życia, mogą dokonywać wpłat w wysokości nie przekraczającej 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. W 2014 roku limit wpłat wynosi 11 238 zł. Wartością dodaną takiej formy oszczędzania jest brak tzw. podatku Belki (19% podatku od dochodów kapitałowych). Jest to jedyna forma oszczędzania która posiada takie zwolnienie podatkowe. Ale ustawodawca zastrzegł sobie, że oszczędzający nie mogą dokonywać wypłat przed przejściem na emeryturę. Mogą jedynie transferować środki między innymi kontami IKE lub IKZE o których owa będzie dalej. Jeśli jednak mimo wszystko zdecydujemy się na wcześniejszą (przed emeryturą) wypłatę środków będziemy musieli podatek Belki zapłacić. Środki zgromadzone na rachunku IKE podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach lub mogą zostać wyłączone
z masy spadkowej jeżeli oszczędzający zakładając konto wypełni odpowiednią dyspozycję w której wskaże osoby uprawnione do dziedziczenia. Spadkobiercy nie płacą podatku od spadku.
IKZE to z kolei indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Chociaż IKZE
w dużej mierze opiera się na rozwiązaniach funkcjonujących w omówionym wcześniej IKE to interesującym dla przeciętnego Kowalskiego wydaje się by możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat na konto. IKZE można posiadać i dokonywać na nie wpłat niezależnie od posiadania indywidualnego konto emerytalnego. Jeśli zaś chodzi o maksymalną wysokość dokonywanych wpłat to sposób jej wyliczenia jest dość skomplikowany. Kwota wpłat w danym roku nie może przekroczyć równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za ubiegły rok, która nie może jednak przekroczyć 4% od 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2014 to 4 495, 20 zł. Możliwość wypłaty środków z IKZE przy zachowaniu korzyści podatkowych (oprócz odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat na konto również uniknięcie podatku Belki) jest możliwa, podobnie jak w przypadku IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego jednak pod warunkiem dokonywania wpłat na konto przez co najmniej pięć lat kalendarzowych. Środki zgromadzone na rachunku podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach i są zwolnione z podatku od spadku. Ale o tym które z kont wybrać musi zdecydować każdy z nas.

www.e-kredytowanie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here