Przewóz kabotażowy

Kabotaż to pojęcie znane wielu osobom, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego znaczenia. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to typ transportu polegający na wykonaniu dostawy pomiędzy dwoma państwami, będącymi członkami wspólnoty UE bądź EFTA. Kabotaż jest często wykonywany w naszym kraju usługą transportową, której popularność wzrasta z roku na rok. Poniżej rozwijamy temat kabotażu, przyglądamy się specyfice tej formy transportu oraz wskazujemy na jego rodzaje i najważniejsze funkcje. 

Kabotaż w telegraficznym skrócie 

Kabotaż jest typowym nawozem ładunkowym, a jego specyfika wynika nie tyle z rodzaju przewożonych towarów, ile z charakteru miejsca docelowego oraz miejsca startu. W przypadku kabotażu kraj docelowy musi być inny niż kraj nadania przesyłki. Kluczowe w każdym kabotażu jest także to, że usługa ma charakter tymczasowy (krótkoterminowy) i dotyczy pojazdu zarejestrowanego i użytkowanego za granicą. 

Kabotaż jest dużym ułatwieniem w przypadku tych kierowców i firm, którzy pragną prowadzić swoją działalność transportową poza granicami własnego kraju (lub kraju firmy, która ich zatrudnia). Dzięki temu mają oni możliwość ograniczenia ilości tak zwanych pustych przejazdów, czyli transportów pozbawionych ładunków. Najczęściej, występują one w sytuacji, gdy po ukończonej dostawie pojazd należy odstawić do jego stacji początkowej. W przypadku kabotażu sytuacja taka zostaje wyeliminowana, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu potrzebnego na transport. 

Najważniejsze zasady kabotażu i jego rodzaje 

Przebieg przewozu kabotażowego jest regulowany krajowymi i unijnymi przepisami. Zgodnie z nimi, transport kabotażowy można rozpocząć po wykonaniu rozładunku — częściowego lub całkowitego — dostarczonego z zagranicy. Dostawy kabotażowe powinny być realizowane tym samym pojazdem, którym dany przewoźnik przekroczył granicę państwa. Ponadto, ostatnia z dostaw w ramach danego kabotażu musi zostać zrealizowana w terminie najwyżej 7 dni od momentu zakończenia rozładunku w państwie przyjmującym. 

Kabotaż można ponadto podzielić na dwa główne typy, w zależności od wariantu jego realizacji. Pierwszy to kabotaż w obrębie kraju rozładunku. Występuje on wtedy, gdy dany przewoźnik wykonuje transportu kabotażowe w granicach państwa przyjmującego. Wówczas, ma prawo dokonywać 3 dostaw towaru w ciągu pełnego tygodnia od momentu pierwszego rozładunku. 

Drugi typ to kabotaż w odmiennym państwie UE niż kraj, w którym dokonano rozładunku. Wówczas, firma transportowa zainteresowana kabotażem ma prawo realizować jeden przewóz dodatkowy, w innym państwie członkowskim UE niż państwo przyjmujące przewóz. W takim wypadku dostawa powinna zostać zakończona w terminie 3 dni od momentu przekroczenia granicy. Całkowity okres, w którym należy dokonać usługi kabotażowej, nie ulega przy tym zmianie — i podobnie jak dla poprzedniego wariantu wynosi 7 dni od momentu przeprowadzenia rozładunku w państwie przyjmującym. 

Warto przy tym podkreślić, że poszczególne państwa członkowskie UE mogą w odmienny sposób regulować przepisy ustawowe i wykonawcze, dotyczące kabotażu i jego realizacji. Warto więc zwrócić uwagę na przepisy w zakresie zasad przewozu, wymiarów i ciężarów samochodów transportowych, zasad naliczania podatku od usług przewozowych, regulacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych bądź szczególnie wymagających.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here