Jednym z najistotniejszych czynników decydującym o możliwościach rozwoju rolnictwa na danym obszarze jest jakość gleby, jaka tam występuje. To właśnie ona dostarcza roślinom składniki pokarmowe i wodę. Od ich żyzności, a także poziomu zanieczyszczenia i degradacji, zależy wielkość i jakość zbiorów uprawianych roślin oraz chów zwierząt. Generalnie w Polsce przeważają gleby średniej jakości, mało żyzne gleby bielicowe i płowe. Tylko na niektórych obszarach gleby są lepszej jakości. Dlatego też należy w pełni korzystać z osiągnięć techniki, aby produkcja gospodarstw rolnych była opłacalna. Nikt już nie wyobraża sobie gospodarstwa rolnego bez mechanizacji. Ciągnik to podstawa pracy każdego rolnika. Wiele gospodarstw rolnych wyposażonych jest również w niezbędne maszyny rolnicze. Dlatego tak ważne jest, aby serwisy, zajmujące się naprawą maszyn i urządzeń rolniczych, posiadały części rolnicze, niezbędne do ich naprawy. Nie chodzi tu tylko o podstawowe =części do ciągników ale także o wszystkie =części do maszyn rolniczych tak, aby zapewnić w każdej chwili możliwość jak najszybszego usunięcia awarii i zapewnienia sprawności danej maszyny rolniczej. Tylko to będzie zachęcać rolników do stosowania maszyn w swoich gospodarstwach rolnych i wprowadzania pełnej mechanizacji rolnictwa co przełoży się na jakość i wysokość produkcji płodów nowych rolnych.

www.i-moto.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here