Zaczął się nowy 2018 rok a wraz z nim nadeszła pora na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych , w skrócie PIT  Osoby wypełniające formularze PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i PIT 39 mogą przesłać swoje roczne zeznania podatkowe za 2017 rok najpóźniej do ostatniego dnia kwietnia. Pracownicy administracji skarbowej zachęcają do ułatwienia życia sobie i pracownikom urzędów skarbowych poprzez rozliczenie PIT online przy pomocy specjalnego programu komputerowego, z którego można skorzystać o każdej porze dnia i nocy oraz w święta. Programy ułatwiające rozliczenie PIT online można znaleźć na dobrych portalach o tematyce podatkowej. Nie trzeba biegle posługiwać się komputerem, wystarczy podstawowa wiedza dotycząca jego obsługi i można szybko i bezpiecznie z każdego miejsca na ziemi przesłać darmowy PIT online do swojego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Użytkownicy programu, którzy po raz kolejny wypełnią PIT 2017 online (również PIT online bez krs), polecają wypróbowany przez nich, darmowy program PITax.pl Łatwe podatki, który umożliwi również przesłanie do urzędu skarbowego wypełnionej deklaracji drogą elektroniczną. Program pomoże wybrać właściwy formularz PIT i zasugeruje ulgi podatkowe, z których podatnik może skorzystać rozliczając dochody za 2017 rok. Dobre programy mają bazę aktualnych formularzy PIT wraz załącznikami a także dostęp do bazy z obowiązującymi  przepisami podatkowymi i informacją o ulgach podatkowych. Najczęściej odliczana jest kwota ulgi prorodzinnej, dzięki której można sporo zaoszczędzić. Wysokość odpisu zależy od liczby dzieci, które pozostają na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów. Zachęcamy – rozlicz PIT online i skorzystaj z ulgi na dzieci, jeśli Ci przysługuje -więcej informacji możesz znaleźć pod tym linkiem tutaj

Rozliczenie PIT online. Dla kogo jest ulga prorodzinna?

Rozliczając dochody staramy się zapłacić fiskusowi jak najmniejszy podatek. Dlatego nie zapomnijmy o przysługującej wielu osobom uldze na dzieci. Mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie prawni dziecka a także rodzice zastępczy. Nie mają do niej prawa rodzice którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. W tym roku zasady odliczenia związane z ulgą rodzinną nie zmieniły się i pozostają takie, jak w poprzednich latach. Jeśli podatnik sprawuje nad dzieckiem lub dziećmi opiekę prawną, to ma możliwość skorzystania z tego rodzaju ulgi, jednak warunkiem jest wspólne mieszkanie z dzieckiem. Prawo do ulgi przysługuje, gdy dzieci są małoletnie (i nie zawarły związku małżeńskiego), pobierają zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną i jeśli nie  skończyły 25 lat.  Jeśli uczą się i zarabiają , to ich dochód za 2017 rok nie może przekroczyć  3089 zł . Wypełniając deklarację podatkową za 2017 rok można nie tylko odliczyć od podatku przysługującą ulgę ale także skorzystać ze zwrotu niewykorzystanej ulgi. Jeśli rozliczenie PIT online wykaże, że wartość odpisu na dziecko przewyższa zapłacony podatek, to na konto podatnika wpłynie zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. Podobnie, jak w przypadku nadpłaty zwrotu przez urząd skarbowy nadpłaconego podatku.

Im większa liczba dzieci tym wyższe odpisy od podatku

Administracja podatkowa sprzyja podatnikom, którzy mają dużą rodzinę. Zdecydowanie lepiej  wyglądają finanse rodzin z trojgiem i większa liczbą  dzieci. Mając na wychowaniu czworo dzieci, możemy zaoszczędzić i oddać do fiskusa nawet o 6 924 zł  podatku mniej. W przypadku trzeciego dziecka można odpisać 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne dziecko aż  2 700 zł.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here