Ślub dziecka a urlop okolicznościowy

Ślub to bardzo ważne wydarzenie rodzinne zarówno dla przyszłej pary młodej, jak i dla jej rodziców. Wydarzenie to wymaga bardzo dobrej organizacji oraz pomocy osób najbliższych. Przyszła para młoda bardzo często prosi o pomoc swoich rodziców, ze względu na ich doświadczenie, ale także chęć zaangażowania osób najbliższych. To przede wszystkim rodzice znają potrzeby swoich dzieci i dlatego tak chętnie angażują się w przydzielone im zadania. Także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uregulowało kwestie związane z udzielaniem urlopu okolicznościowego pracowników biorących ślub oraz rodziców przyszłych Państwa Młodych.
Każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują dni wolne od pracy. Jednak ich liczba uzależniona jest przede wszystkim od stażu pracy. Warto jednak pamiętać o tym, że pracownik może także skorzystać z urlopów okolicznościowych. Są one jednak dokładnie sprecyzowane w Kodeksie Pracy.
Jednym z takich dodatkowych dni wolnych jest urlop okolicznościowy na ślub dziecka. Jest to bardzo ważne wydarzenie rodzinne, dlatego w przypadku gdy syn lub córka zawierają związek małżeński, pracownikowi przysługuje jeden (dodatkowy) dzień urlopu. Należy podkreślić, że jest to urlop płatny i pracodawca udziela zgody na jego wykorzystanie po złożeniu odpowiedniego wniosku. Pracownikowi przysługuje bowiem pełne wynagrodzenie za czas nieobecności, spowodowany ważnym wydarzeniem rodzinnym.
Pracownik powinien przygotować wniosek o urlop okolicznościowy odpowiednio wcześniej, tak aby pracodawca mógł zaplanować pracę w przedsiębiorstwie. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego na ślub dziecka powinien zawierać: imię i nazwisko pracodawcy, adres zamieszkania, stanowisko i jednostkę organizacyjną, datę złożenia wniosku, adresata oraz podpis pracownika. W treści wniosku warto powołać się na Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Warto pamiętać o możliwości skorzystania z dodatkowego dnia wolnego w przypadku ślubu dziecka. A bardzo łatwo zapomnieć o takiej możliwości w trakcie organizowania wesela marzeń własnych dzieci.
Każdy pracownik powinien pamiętać, że w przedsiębiorstwie należy dostosować się do planu urlopowego, prowadzonego przez dział kadrowy lub inną wyznaczoną do tego jednostkę. Jednak w przypadku urlopu okolicznościowego, pracodawca nie może odmówić pracownikowi wskazanych dni wolnych w Kodeksie pracy. Jednak wcześniej należy złożyć odpowiedni wniosek i zgodę na wykorzystanie urlopu okolicznościowego na ślub dziecka w określonym terminie.
Urlop okolicznościowy nie jest wliczany w tak zwaną pulę urlopową. Oznacza to, że urlop okolicznościowy jest urlopem dodatkowym, który może zostać wykorzystany w ściśle określonych sytuacjach. Kodeks pracy nie przewiduje jednak możliwości wypłacenia ekwiwalentu w przypadku niewykorzystania urlopu okolicznościowego na ślub dziecka. Oznacza to, że dodatkowy dzień wolny przepada.

www.blogfinance24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here