Współczesny system boloński obowiązujący w krajach Unii Europejskiej wprowadzony jest także na uczelnie stacjonujące w Polsce. Kiedyś studia obejmowały okres pięciu lat, a ich ukończenie dawało każdemu tytuł magistra, określany mianem wykształcenia wyższego. Obecnie praktycznej wszystkie kierunki podzielone na dwa stopnie, a tym samym funkcjonują dwa stopnie wykształcenia wyższego. Pierwszy stopień obejmuje okres trzech lat studiowana, a ich ukończenie daje studentowi tytuł licencjata, który można uzupełnić studiami drugiego stopnia, tzw. studiami magisterskimi. Dopiero ukończenie drugiego stopnia pozwala na otrzymanie tytułu magistra. Innym tytułem naukowym, jaki można uzyskać jest tytuł inżyniera, jednak dotyczy to kierunków prowadzonych na uczelniach przyrodniczych czy politechnikach. Studia inżynierskie różnią się zdecydowanie od studiów licencjackich, gdyż trwają 3,5 roku, a uzupełniające magisterskie trwają 1,5 bądź dwa lata. Wśród kierunków obecnych na uczelniach zaledwie kilka pozostało w postaci jednolitych studiów magisterskich, a należą do nich studia takie jak: psychologia, prawo, medycyna. Na poszczególnych uczelniach wprowadzane są również inne kierunki jako jednolite pięcioletnie, jednak obowiązujące przepisy prawne znacznie ograniczają możliwości dodawania kierunków w takim trybie.

www.digitaldep.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here