Z podatkiem mamy styczność każdego dnia, kupując jakieś produkty lub płacą za jakieś usługi. Ale czy wiemy, jakie są cechy takiego podatku. Wiadomo, że ten podatek jest powszechnie potrącany, przerzucany. Od czego jest pobierany? Przede wszystkim od sprzedaży w każdej fazie produkcji i wymiany od wartości wytworzonej na danym etapie, czyli od tak zwanej wartości dodanej. Należy stwierdzić, że ten podatek nie jest rodzajem składowym ceny sprzedaży netto, lecz występuje jako odrębna wielkość, tak więc tworzy cenę brutto. Poza tym ten podatek jest cenotwórczy dla konsumentów, którzy nie są podatnikami Vat. Warto A samym przedmiotem podatku jest sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju, export i import towarów do i z państw niewchodzących w skład Unii oraz wewnątrz wspólnotowe nabycie i sprzedaż towarów. Wyróżniamy podstawę opodatkowania. Co to jest? Jest to obrót netto, czyli kwota wartości sprzedaży towarów i usług. Jest ona określana stawka podatku. Zależna od ceny sprzedaży netto, jak i stawki oprocentowania. Jest więc wiele cech podatku Vat.

www.bookbox.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here