Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, pozarolniczą mogą wybrać jedną z pięciu form opodatkowania. Dostępne są następujące warianty:
– zasady ogólne – podatek dochodowy od przychodu, od którego odliczane są koszty jego uzyskania. Podatnik prowadzi książkę przychodów i rozchodów lub księgę rachunkową, korzysta z ulg podatkowych, rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, korzysta z kredytu podatkowego, jeśli założył działalność po raz pierwszy. Nie odprowadza podatku, jeśli nie osiągnie dochodu bądź ten nie przekroczy kwoty 3091 zł, jeśli dochód będzie większy, wówczas opodatkowany jest stawką 32%.
– podatek liniowy – niezmienna stawka 19%, wysokość osiągniętego dochodu nie ma znaczenia. Nie ma kwoty wolnej od podatku, ani możliwości ulg podatkowych czy wspólnego rozliczania. Najkorzystniejsza opcja dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody w skali roku.
– ryczałt – opodatkowaniu podlega przychód, bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Stawka ryczałtu wynosi kolejno: 3; 5,5; 8,5; 17 lub 20% i uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności. Nie każdy jednak może wybrać ten rodzaj podatku.
– karta podatkowa – stała kwota podatku, bez względu na wysokość osiągniętych dochodów. Jej stawka jest zmienna, zależna od rodzaju usług, liczby ludności w danej miejscowości, w której działalność będzie prowadzona, a także ilości zatrudnionych pracowników.
– podatek tonażowy – przeznaczony dla armatorów eksploatujących morskie statki handlowe. Podatek dochodowy obliczany na podstawie ryczałtu w zależności od tonażu.

www.cigg.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here