Klient jest zawsze najważniejszym ogniwem dla przedsiębiorcy. Jego potrzeby i zadowolenie decydują o rentowności firmy. Podstawowym punktem wyjścia każdego właściciela działalności biznesowej musi być profesjonalna obsługa klienta.

Podstawowe kanony obsługi klienta często zostają zapomniane przez pracowników lub są stosowane nieświadomie. Zadaniem przedsiębiorcy jest szkolenie kadr w sposób naturalny, przez starszych stażem pracowników lub organizację profesjonalnych szkoleń. Absolutnymi podstawami dla pracownika są zasoby wiedzy i umiejętności interpersonalne.

Zakres wiedzy pracownika na temat oferowanych usług lub towarów nie może ograniczać się wyłącznie do
ogólnodostępnych informacji. Podstawą powinna być wiedza dostępna na stronach internetowych przedsiębiorstwa, ale musi zostać uzupełniona o wiedzę fachową. Bogata wiedza sprzedawcy wzbudzi zaufanie klienta. Handlowiec, który z dużą dokładnością potrafi omówić problem, naświetlić zalety produktu oraz jego korzyści jest dużo bardziej skuteczny.

Drugim etapem wzmacniającym profesjonalną obsługę klienta jest zwiększenie umiejętności interpersonalnych u pracowników. Sprzedawca, który będzie się bał rozmowy, będzie ją podejmował z konieczności, stanie się nieefektywny. Klient lubi być dostrzegany, a uwielbia, kiedy zauważa się jego problemy i pomaga się je rozwiązać. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów jest podstawą udanej relacji na linii sprzedawca – klient. Szkolenie w dziedzinie komunikacji musi obejmować takiej zagadnienia, jak sztuka retoryki czy koncentracja na kliencie. Sprzedawca podczas rozmowy z klientem nie może więcej mówić niż w trzydziestu procentach. Osoba kupująca towar czy usługę ma określić własne potrzeby, wymagania czy oczekiwania, a sprzedawca ustosunkowuje się do nich i przedstawia ofertę. Propozycja sprzedawcy musi mieścić się w zakresie oczekiwań klienta. Podczas prezentacji warto wymieniać nie tylko zalety oferowanych produktów, ale także korzyści wypływające z ich użytkowania.

Profesjonalna obsługa klienta to pojęcie bardzo szerokie. Celem cyklicznych szkoleń jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników. Rynek jest bardzo dynamiczny i zmienny. Cykliczność pozwoli w sposób prawidłowy zareagować na zmiany, utrzymać obecnych klientów i pozyskać nowych.

www.moneygo.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here